slaktdjur.se
I dag är det Tisdag

Naturbild

MedlemsidanVarför finns denna sidan?

Vi är några lantbrukare som föder upp lantbruksdjur både på heltid och halvtid.
Vi har alla det gemensamt att vi tycker om våra djur och värnar om djurens bästa under hela djurens levnadstid. Men som lantbrukare av en mindre besättning är det svårt att få god ekonomi i produktionen utan att spara in på något.
Vi som är med i denna gruppen vill inte spara in på något som försämrar för våra djur. För att vi alla skall klara det måste vi få konkurrera på samma villkor som de större besättningarna gör.

Slakterierna gynnar de större gårdarna med hög djuromsättning med bonusar utöver grundnoteringarna. För att vi mindre gårdar skall kunna konkurrera på samma villkor och ta del av de extratillägg som de större gårdarna får har vi startat denna grupp. Tillsammans har vi alla ett mycket bättre förhandlingsläge gentimot om vi förhandlar enskillt.

Alla medlemmar förbinder sig att leverera till ett och samma slakteri som alla andra medlemmar. Det viktiga är inte hur många djur varje gård levererar utan att det sker till ett och samma slakteri.

Är du intresserad att vara med och
har din gård någonstans i västra götaland.
skriv då ett meddelande till webbansvarig.

Eller skriv
en rad i våran.
Gästboken

Mekanisk Verkstad nära Göteborg - InnoTotal AB
Senast uppdaterad 2010-09-23